Banday Ka Har Amal Allah Ki Raza Aur Sharai Tareeqay Par Ho
Banday Ka Har Amal Allah Ki Raza Aur Sharai Tareeqay Par Ho