Dunya Ki Kashish Aur Zaib O Zeenat
Dunya Ki Kashish Aur Zaib O Zeenat by Mufti Muneeb ur Rehman