Nafsani Khwahish Ki Perwi Dunya Aur Akhrat Kay Liye Nuqsan Deh Ha