Tajdar e Risalat (PBUH) Aur Sahaba Karam (RA) Ki Dunya Say Kinara Kashi