kon konsi Dua nahi mangni chahiye
kon konsi Dua nahi mangni chahiye
kon konsi Dua nahi mangni chahiye
kon konsi Dua nahi mangni chahiye