Rah e Khuda Mein Maal Kharch Karnay Say Bukhal Aur Nabi (PBUH) Kay Ausaf Chupana
Rah e Khuda Mein Maal Kharch Karnay Say Bukhal Aur Nabi (PBUH) Kay Ausaf Chupanay Ki Muzamat